Nye alarmer og raskere respons

Innhold

Samtidig som alle trygghetsalarmene byttes ut, kobler Birkenes kommune seg på det nye responssenteret på Lund i Kristiansand. Det vil gi raskere responstid.

I dag er det slik at brukere av trygghetsalarmer i Birkenes får kontakt med sykehjemmet på Birkeland når de utløser alarmen. I framtida vil de få kontakt med et døgnbemannet responssenter som driftes av Kristiansand kommune. Her sitter sykepleiere og hjelpepleiere klare til å ta imot henvendelsene og vurdere om noen skal rykke ut. Da vil det fortsatt være personell fra Hjemmetjenesten i Birkenes kommune som kommer på døra.

Birkenes tidlig ute

På sikt skal 23 av de 30 kommunene på Agder koble seg på det nye responssenteret. Birkenes er en av de første. Det er hjelpemiddeltekniker Gjøran Imenes som skal bytte ut de om lag 50 trygghetsalarmene i Birkenes. Som i dag er det også han som skal hjelpe brukerne dersom det oppstår tekniske problemer med alarmene. Arbeidet med å bytte ut alarmene starter i slutten av februar og skal være ferdig i begynnelsen av mars. I en kort overgangsperiode vil både det gamle og det nye systemet være operativt.

Gir nye muligheter

De nye digitale trygghetsalarmene er digitale og bruker mobilnettet for kommunikasjon. Det gir muligheter for å koble på andre typer utstyr i framtida, for eksempel sensorer som utløser alarmen ved fall, dører som åpnes om natta og så videre. Ifølge Telenor skal ikke mobildekning være noe problem.

– Det kan kobles en ekstern antenne til trygghetsalarmen, men erfaringene viser at trygghetsalarmene får dekning også der det ikke er dekning med vanlige mobiltelefoner, opplyser Gjøran Imenes.

Nye trygghetsalarmer

FORNØYDE: Ergoterapeut Karin Nygård, hjelpemiddelteknikker Ørjan Imenes, fagutviklersykepleier Monica Flaa Birkeland, enhetsleder hjemmetjenesten Trude Murberg og helse- og velferdssjef Bente Somdal med de nye trygghetsalarmene. (FOTO: Geir Willy Haugen, Birkenesavisa)