Flomoppdatering tirsdag kl 09.10

Innhold

Vannet er på vei ned, men det er fortsatt flom i store deler av Birkenes. Flere veier er fremdeles stengt.

Det kan være farlig å prøve å kjøre gjennom vannmassene. Det anmodes om å følge med på Statens vegvesen.no, og respektere skilting.

Gangbruene over Tovdalselva er fortsatt stengt for all ferdsel.

Fabrikkene på Tollnes bruker løysløpa som beredskapvei. Gjør plass for tungtransporten som må inn der. Ikke parkér i veien mellom Villaveien og Teinefossen.

VI har fått mange henvendelser fra frivillige som vil yte innsats. I første omgang oppfordrer vi dere til å hjelpe naboer og andre som har behov for det.

Vi er utrolig takknemlige for alt engasjement! 

Rådmannen