NVE har gitt konsesjon til vindkraftverk i Birkenes

Innhold

NVE har i dag gitt E.ON Wind Norway konsesjon for bygging og drift av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.

Vindkraftvedtaket pressekonferanse

BILDET: Kjell Rune Nakkestad (E.ON), Per Erik Stoveland (grunneier), Trygve Raen (Birkenes Næringsforum/Prosjekt Vindmuligheter) og ordfører Anders Christiansen samlet etter dagens pressekonferanse på kommunehuset på Birkeland om NVE-vedtaket.

Konsesjonen gjelder for et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 85 MW. Det totale arealet av planområdene er ca. 10,5 km2. Nettilknytningen er planlagt med en cirka to kilometer lang kraftledning mellom planområdene, felles transformatorstasjon på Bjelkeberget og tilknytning til eksisterende 132 kV linjer mellom Brokke og Senumstad.

I vedtaket heter det: «Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører.»

Konsesjonsdokument, ekspropriasjonstillatelse og notatet «Bakgrunn for vedtak» av 28.03.2014 og

NVEs vedtak av i dag er tilgjengelig på NVEs nettsted www.nve.no.

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra tidspunktet underretningen er kommet fram til partene.

Klikk på lenken under for å lese hele vedtaket.

Vedtaksdokument