Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Innhold

Birkenes kommune er nå med i den nasjonale tilskuddsordningen.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Du kan lese mer om ordningen på Bufdirs nettside (lenken under). Her finner du også søknadsportalen.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom