Åpent møte - vindkraft

Innhold

Åpent Birkenes-møte om nasjonal ramme for vindkraft

Møtet blir på Kulturarenaen                       

Torsdag 22. aug.

kl. 18.00 til ca. 20.00.

 Agenda:

•Velkommen ved ordfører Anders Christiansen
•Erlend Bjerkestrand, NVE innleder om rammeplanen for vindkraft    
•Administrasjonen presenterer sitt forslag 
•Innlegg fra Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve   
•Innlegg fra Frank Emil Moen, Energy Innovation AS fra Egersund