Nå får du brev fra kommunen digitalt

Innhold

Birkenes kommune har nå begynt å sende post til innbyggerne digitalt. Heretter vil du få post fra kommunen via Altinn, eller via Digipost/e-boks, dersom du har opprettet digital postkasse.

Digipost og e-Boks LOGO

Har du ikke skaffet deg digital postkasse ennå, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg som vanlig brevpost, som tidligere. Dette vil ta noe lengre tid.

Forenkler hverdagen

Mer enn 300 kommunale og fylkeskommunale virksomheter bruker nå KS SvarUt til å sende post til innbyggere og virksomheter. Birkenes kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Når vi nå har tatt i bruk KS SvarUt er det fordi vi ønsker å forenkle hverdagen for deg som innbygger, samtidig som vi effektiviserer postgangen vår.

Bedre service

Vi tror at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggerne, næringslivet og andre virksomheter. Digital forsendelse av post gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumentet er tilgjengelig uavhengig av åpningstider. I tillegg er det enkelt å lagre posten i et digitalt og trygt arkiv.

Digipost eller e-Boks

Mange er allerede kjent med muligheten for å lese og levere selvangivelsen i Altinn. I Altinn kan du bare motta post sendt av det offentlige, og vi anbefaler derfor at du som innbygger oppretter en digital postkasse. I dag kan du velge mellom to postkasser; Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg.

Hvordan opprette en digital postkasse?

Dersom du ikke allerede har en digital postkasse kan du velge mellom Digipost og e-boks. På internett kan du enkelt opprette din digitale postkasse. Her får du også en veldig god beskrivelse av hvordan du logger deg inn.
De digitale postkassene er også tilgjengelige på mobiltelefoner (smarttelefoner) og nettbrett.

Les mer om digital postkasse ogt hvordan den fungerer på www.norge.no