Myrane trafikkareal – videre framdrift

Innhold

Går alt etter planen og værgudene spiller på lag, vil Myrane trafikkareal stå ferdig i slutten av januar.

Myrane trafikkareal

Anleggspausen er nå ferdig, og prosjekterende geotekniker har nylig gitt tilbakemelding til kommunen om at det resterende arbeidet på prosjektet kan starte. Årsaken til at anleggspausen har vart lenge, er at det er registrert setninger enkelte steder i oppbyggingen av trafikkarealet. Hensikten med anleggspausen var å stabilisere arealet slik at det ikke oppstår setninger etter at området er asfaltert og anlegget ferdigstilt.
Entreprenøren starter på det gjenstående arbeidet denne uka (uke 46). Framdriftsplanen sier at anlegget skal stå ferdig 31. januar 2018. Dette er under forutsetning av gunstige værforhold. Ved store snømengder og lave temperaturer stenger asfaltverkene produksjonen. I såfall vil ikke anlegget kunne ferdigstilles før produksjonen av asfalt er startet opp igjen.