Myrane trafikkareal trolig ferdig i november

Innhold

Arbeidet på «Park & Ride»-anlegget Myrane trafikkareal er nå inne i fase 2, hvor det gjøres vurderinger av setninger og setningskontroll.

Myrane trafikkareal

Det medfører at det for øyeblikket er stans i anleggsarbeidet. Hvor lenge fase 2 varer er avhengig av hvordan konstruksjonen beveger seg. I beste fall kan anleggsarbeidet og fase 3 starte i uke 39/40. Derfra regner entreprenøren med å bruke cirka seks uker på å ferdigstille anlegget. Det betyr at anlegget kan stå ferdig rundt uke 45/46, det vil si i midten av november.