Har alt på mobilen

Innhold

Innføringen av Mobil pleie har gjort arbeidsdagen mer effektiv for sykepleierne Malin og Marita, og hjemmetjenesten i Birkenes kommune mer attraktiv som arbeidsplass.

Mobil pleie hovedbilde

– Før hadde vi alt på papirlapper og på data inne på kontoret. Nå har vi arbeidslista på telefonene, der ser vi hva vi skal gjøre i løpet av en dag, hvilke pasienter vi skal til og hvilke prosedyrer som skal utføres, forteller Malin Hovden.

– Nå kan vi skrive inn alt om pasienten med én gang vi har vært på besøk, i stedet for å vente til slutten av dagen. Vi er jo bare mennesker, vi også, så det hender jo vi glemmer ting. Dessuten blir dagen mer effektiv når vi slipper å kjøre innom kontoret mellom pasientbesøkene, legger Marita Wehus til. Begge er sykepleiere i Hjemmetjenesten i Birkenes kommune. I slutten av mai byttet de ut lister og skjemaer på papir til fordel for elektroniske utgaver på mobilen.

Seks mobiler

Nå står de med hver sin smarttelefon i hånda og sjekker dagens gjøremål. Der finner de navn på pasientene, tidspunktet når de skal være hos hver enkelt pasient, hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, hvilke medisiner pasienten skal ha og om det er noen endringer i prosedyrene for denne pasienten siden sist. Skulle det oppstå et behov for å kontakte pårørende eller kanskje ambulanse, ja, så finner sykepleierne telefonnumre og alt de behøver av kontaktinformasjon på mobilen.

– Vi har seks mobiler tilgjengelig. Når sykepleierne kommer på jobb, tar de en av dem, logger seg inn med brukernavn og passord, så er de i gang, og vi kan hele tiden se hvem som er på jobb, opplyser fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland.

Kan følge med

På en storskjerm på oppholdsrommet hos Hjemmetjenesten kan pleiere og ledere hele tiden følge med på når oppdragene er utført. Hvis en pleier får ledig tid, kan hun/han ta over oppdrag for en annen som har oppdrag på vent. De kan også sende bud etter en kollega dersom de skulle trenge hjelp til et oppdrag. Systemet er nettbasert, men manglende mobildekning har ikke vært noe problem.

– Forrige helg var jeg på en langtur oppå heia, helt på grensa til Kristiansand, og der virka mobilen i alle fall, forteller Marita.

Effektivitet og attraktivitet

– Mobil pleie er ikke lovpålagt, men vi må prøve å gjøre tjenestene våre mest mulig effektive, og så ønsker vi jo at arbeidsplassene våre skal være så attraktive som mulig for å trekke til oss nødvendig kompetanse. Da må vi følge med i utviklingen, og det er mange kommuner som allerede har innført dette, opplyser Monica Flaa Birkeland. Hun får støtte av Trude Murberg:

– Vi ønsker å trekke til oss de beste folka og ønsker en stor søkermasse til stillingene våre. Nyutdanna sykepleiere i dag er vant til å bruke teknologi på alle områder, og da er vi nødt til å henge med i utviklinga, understreker enhetslederen for hjemmetjenesten.

Har unngått «barnesykdommene»

Hjemmetjenesten begynte å planlegge innføringen av Mobil pleie allerede i 2013. Av ulike årsaker har det blitt utsatt. Det er ikke bare negativt, framholder Trude Murberg.

– Det er ikke nødvendigvis en fordel å være først ute med sånne teknologiske nyvinninger. Det har vært en del barnesykdommer og feil som har blitt luket ut etter hvert. Mange kommuner har vært igjennom lange prosesser for å få systemet til å fungere, mens vi får et system som er så å si ferdig utviklet.

Med ansettelsen av ny kommunalsjef for helse og velferd kom også Mobil pleie på plass. Nå kan systemet bli innført i andre deler av helse- og velferdstjenesten også.

Fungerer godt

– Etter at vi kom i gang med driften har vi hatt lite problemer, og de ansatte har vært fornøyde, forteller Monica Flaa Birkeland.

– De eldre har også tatt det veldig fort, det har ikke vært noen problemer, supplerer Marita Wehus.

– Formålet med mobil pleie er jo å hjelpe de ansatte til å bruke mest mulig tid på brukerne, gjennom å gi dem verktøy som støtter alle prosessene i arbeidet, understreker Monica Flaa Birkeland og ramser opp fordelene med mobil pleie:

Bare fordeler

– De ansatte kan dokumentere og journalføre umiddelbart, noe som øker kvaliteten og sparer tid.

Du får effektiv kommunikasjon mellom de ansatte i hjemmetjenesten, da de kan utlyse eller ta ledige besøk av hverandre uten at de trenger å ringe, og det blir enkelt å kunne hjelpe hverandre. De får presis informasjon om hva som skal gjøres ute hos brukerne, og varsel dersom prosedyrer har endret seg siden forrige besøk. Tilgang til nødvendig informasjon om brukeren hvor som helst øker sikkerheten og kvaliteten på tjenesten. De har også mulighet til å søke opp brukere som ikke er på arbeidslisten, noe som er positivt dersom det går en trygghetsalarm og de trenger informasjon om brukeren umiddelbart.

Mobil pleie

BILDET: – Ingen har sagt noe, men de eldre tuller litt med det, for det kan jo se ut som de står og spiller eller er på facebook når de går med hodet ned i mobilen på vei fra en pasient, sier enhetsleder Trude Murberg (t.h.), der sykepleierne Marita Wehus (t.v.) og Malin Hovden står med nesa ned i mobilen og sjekker dagens gjøremål. Fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland lengst til venstre.