Midlertidig trafikkløsning for Myrane trafikkareal

Innhold

Myrane trafikkareal vil bli benyttet til transport av skoleelever fra skolestart høsten 2018. Ettersom det foreløpig ikke er etablert en permanent løsning for trafikkavvikling fra trafikkarealet opp til skoleområdet, må etableres en midlertidig løsning som sikrer trygg skolevei for elevene.
Situasjonskartet beskriver hvordan kommunen planlegger å etablere denne midlertidige løsningen for å ivareta trafikksikkerheten i området. I den forbindelse bes berørte parter komme med tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan gis på epost til enhetsleder drift, Stian Nordahl Sørli, på stian.nordahl.sorli@birkenes.kommune.no».

Situasjonskart