Meld deg på pårørendeskolen!

Innhold

Pårørendeskolen, som starter 18. mars, er et kurstilbud til pårørende og nære venner til personer med hukommelsessvikt og/eller demenssykdom.

Hukommelsesteamet

HUKOMMELSESTEAMET: Teamet bak pårørendeskolen er Wenche Stoveland (dagaktivitet, f.v.), Gunn Lisbeth Løvdahl (demenskoordinator), Åse Karin Åkvik (teamleder hjemmesykepleien) og  Merethe Sørbotten Engjom (ergoterapeut).

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Birkenes er i regi av kommunen i samarbeid med Birkenes Sanitetsforening.   

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Demenssykdommene – sykdomslære
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Verge og vergens rolle i forhold til personer med demenssykdom
  • Tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner

Sted: Kantina på Kommunehuset

Kursdatoer: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 29/4

Påmeldingsfrist: 1. mars     

Kursavgift: Kr 300, per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)

For nærmere opplysninger, kontakt: Gunn Lisbeth Løvdahl, tlf. 901 97 270, e-post: gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no

For mer informasjon, se lenker til:

Infofolder pårørendeskolen

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse