Lysregulering på Strøget

Innhold

Mandag 8. januar starter kommunen arbeidet med omlegging av vannledningen langs Strøget (RV 41).

Trafikklysskilt

I den forbindelse vil RV 41 bli stengt fra nordenden av Kiwi-bygget og 100 meter i nordlig retning til Solbakken Terrasse. Denne strekningen vil bli lysregulert i hele anleggsperioden, som forventes å vare i cirka fire uker. Trafikanter oppfordres til å ferdes varsomt og følge skiltanvisninger. Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til oppsynsmann Harald Bue på 906 56 808 eller enhetsleder drift Stian Nordahl Sørli på 481 68 201.