Levering og henting på Myrane trafikkareal

Innhold

Informasjon om levering og henting av skoleelever på Myrane trafikkareal:

Det er ikke nødvendig å parkere kjøretøy på oppmerkede parkeringsplasser ved levering og henting av skoleelever. Man kan benytte seg av gjennomkjøringssonen rundt parkeringsarealet (se illustrasjon/bilde) under.
Veibredden rundt parkeringsarealet er dimensjonert og bredt nok til at kjøretøy kan stanse på høyre side, inntil kanten, og annen trafikk kan fortsatt passere.
Det gjøres oppmerksom på at det er kun én kjøreretning, se pilretningen på bildet.
I løpet av uke 35-36 vil det bli merket opp kjøreretning og av- og påstigningssoner i denne sonen.

Myrane trafikkareal kart kjøreretning