Kulturpriser

Innhold

Birkenes kommune vil under Tyttebærfestivalen på Engesland lørdag 2. september dele ut Kulturprisen, Ungbirken og Kulturblomsten!

Kulturprisen tildeles personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes.

Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 25 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad.

Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utover det vanlige.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til kulturkontoret.

Begrunnede forslag på kandidater sendes Birkenes kommune innen 8.august. Forslagene kan sendes på mail til; postmottak@birkenes.kommune.no

Eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, Pb 195, 4760 Birkeland

 

Retningslinjer