Kulturpriser 2017

Innhold

Kulturprisene skal i år deles ut under Tyttebærfestivalen på Engesland. Den foregår på Røyland gård 2. september. Nå trengs det forslag til kandidater! Fristen er 8. august.

Kulturprisvinnere og ordfører

Fjoråretsvinnere kulturprisvinnere sammen med ordføreren: Anne Lise Dahl, Anders Christiansen og Dagfinn Birkenes.

Kulturpriser 2017

Birkenes kommune vil under tyttebærfestivalen på Engesland  dele ut Kulturprisen, Ungbirken og Kulturblomsten. Dette foregår 2. september på Røyland gård.

Kulturprisen tildeles personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes.

Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad.

Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utenom det vanlige.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til kulturkontoret/servicetorvet.

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser

Retningslinjer finner du her.

Send inn forslag!

Begrunnede forslag på kandidtater sendes Birkenes kommune innen 8. august. Forslagene kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, postboks 195, 4795 Birkeland.