Åpent møte i kommunestyret torsdag 22.juni 2017 kl 18:00

Innhold

Møte er i Birkenes kommunehus, møterom Heimdal (kantina)

Møte starter med

  • Plan for Utdanning – Miljø for lek og læring
  • Informasjon og dialog v/ kommunalsjef oppvekst Marianne Moen Knutsen og fagutvikler utdanning Øyvind Mellem

 Behandling av saker starter kl 19:00

Her er link til innkalling og saksdokumenter