Kommunestyremøte 14.12.2017

Innhold

Åpent møte i kommunestyret torsdag 14. desember kl 18 i kommunehuset, møterom Heimdal (kantina)

Her er sakene til møte

Folkets spørretid: Alle personer bosatt i kommunen og som har stemmerett i kommunen – kan ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form, stille spørsmål til ordføreren. Spørsmål stilles i skriftlig form stilet til ordføreren. Spørsmålet må være ordføreren i hende senest kl 12 00 5 - fem virkedager før møtet, det vil si fredag 8.desember.

Les mer om folkets spørretid her