Kommunestyremøte på Herefoss skole torsdag 11.10.2018

Innhold

Møte starter kl 18:00 med informasjon som regionaliserings prosessen i NAV og RV 41 - planene framover.  Møtet er åpent for publikum.

Møte starter med informasjon om

• Regionaliseringsprosessen i NAV v/ Elisabeth Blørstad Fylkesdirektør i NAV Vest-Agder(regiondirektør for det nye NAV Agder)

 

• Rv 41. Planene framover v/Erling B Jonassen stabsleder Agder vegavdeling

 

Behandling av saker starter ca kl 19:00

 

Link til folkets spørretid

 

Link til innkalling og sakspapirer