Kommunestyremøte 09.11.2017

Innhold

Åpent møte i kommunestyret torsdag 9. november kl 18  i kommunehuset, møterom Heimdal (kantina)

Møte starter med
Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018

Her er sakene til møte

Folkets spørretid:
Alle personer bosatt i kommunen og som har stemmerett i kommunen – kan ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form, stille spørsmål til ordføreren.
Spørsmål stilles i skriftlig form stilet til ordføreren. Spørsmålet må være ordføreren i hende senest kl 12 00 5 - fem virkedager før møtet, det vil si fredag 3.november.

Les mer om folkets spørretid her