Jakter på menn!

Innhold

Gjennom «Menn i helse» blir tidligere lastebilsjåfører, snekkere og betongarbeidere omskolert til helsefagarbeidere. 2018 var første året prosjektet hadde eget kull i Aust-Agder.

Menn søkes

Nå er også prosjektet kommet til Birkenes, som dermed er en av 12 kommuner som er med i samarbeidsprosjektet. De andre samarbeidspartnerne er NAV, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

For mer informasjon:

mennihelse.no

mennihelse på fb