Informasjonsmøte om flomskader

Innhold

Har du opplevd skade på eiendom eller eiendeler som følge av storflommen? Torsdag 26. oktober kl 19.00 arrangeres det åpent informasjonsmøte om flomskader i Valstrand kulturarena.

Flommen Tollneskrysset

«Store nedbørsmengder og påfølgende flom i flere vassdrag i landsdelen, har medført til dels store materielle skader. Med informasjonsmøtene ønsker vi å informere grunneiere og andre som måtte være berørt av flomskader om Naturskadeordningen», heter det i møteinvitasjonen fra Fylkesbondelagene i Agder og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Programmet for det åpne informasjonsmøtet er som følger:

Kl. 19.00 Statens Naturskadeordning v/ Landbruksdirektoratet

Kl. 19.45 Norsk Naturskadepool v/Finans Norge

Kl. 20.30 Forsikring v/Gjensidige

Kl. 21.00 Ombygging av landbruksvei og Klimabetinget avlingssvikt v/Fylkesmannen

Kl. 21.15 Spørsmål

Kl. 21.30 Slutt

Det vil bli mulighet for individuelle spørsmål i etterkant av møtet.

Dagen før arrangeres et tilsvarende informasjonsmøte i aulaen på Øyslebø Skole. Dette starter også kl 19.00.