Forarbeid for asfalt på fv. 405

Innhold

Fra onsdag 7. juni klokken 2100 og natt til torsdag 8. juni vil fv. 405 mellom Vatnestrøm og Omedalveien kunne bli stengt i inntil 1 time.

Vegvesenskilt veiarbeid

Arbeidet som vil foregå er legging av geonett i forbindelse med forarbeid for asfalt. Statens vegvesen ber trafikantene vise hensyn og takker for tålmodigheten.

Ved spørsmål, kontakt byggeleder Knut Stian Horverak på tlf 977 15 423 eller via mail: knuhor@vegvesen.no

Ved spørsmål etter klokken 17.00 eller i helger, kontakt vakta i Setesdal på tlf 370 76 990.