Hvem fortjener en kulturpris?

Innhold

Nå er det tid for å foreslå kandidater til Birkenes kommunes kulturpriser. I år skal prisene deles ut under kulturfesten på Herefoss 22. november.

Siden 1980 har Birkenes kommunes kulturpris årlig blitt delt ut til en eller flere personer som over tid har gjort en fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes. Kommunen deler også ut Ungbirken til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad, og Kulturblomsten til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utover det vanlige.

Egen priskomité

Det er tjenesteutvalget som bestemmer hvem som skal få prisene, etter innstilling fra en egen kulturpriskomité. Kulturkontoret kan foreslå kandidater, men de fleste forslagene kommer fra bygdas egne folk. I år skal prisene deles ut på Herefoss. Dato for arrangementet er ikke fastsatt ennå, men det vil bli et samarbeidsarrangement mellom Birkenes kommune, kulturkontoret og frivillige fra Herefoss utvikling og Herefoss IL.

I forbindelse med valget av nytt kommunestyre skal det i løpet av oktober velges ny kulturpriskomité.

Send inn forslag innen 10. oktober!

Vet du om noen som fortjener en kulturpris, en kulturblomst eller en ungbirk? Da sender du forslaget med begrunnelse på e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller via post til Birkenes kommune, kulturkontoret, Pb 195, 4760 Birkeland. Fristen for forslag er 10. oktober.

Kulturprisvinnnerne 2018

FJORÅRETS PRISVINNERE: Fredd Nygård (Kulturblomsten, f.v.), Bjørn Olav Hartvigsen og Martin Stapnes (Ungbirken), Kristine Foss (Kulturprisen), ordfører Anders Christiansen, Stig André Myrene og tjenesteutvalgsleder Anders Snøløs Topland etter forjårets prisutdeling under Allsang på jordet på Tobias’ Jorde.

RETNINGSLINJER FOR KULTURPRISER I BIRKENES KOMMUNE

TIDLIGERE PRISVINNERE