Høyre fikk flest stemmer

Innhold

Høyre fikk flest stemmer i Birkenes under kveldens stortingsvalg. Nest flest fikk Arbeiderpartiet. Så følger FrP, KrF og Senterpartiet.

Kommunehuset

Med 640 stemmer (24,3%) ble Høyre det største partiet i Birkenes ved stortingsvalget 2017. Nest størst er Arbeiderpartiet med 504 stemmer (19,1%). På de neste plassene følger Fremskrittspartiet med 468 stemmer (17,7%), Kristelig Folkeparti med 435 stemmer (16,5%) og Senterpartiet med 336 stemmer (12,7%). Av de mindre partiene har Sosialistisk Venstreparti fått størst oppslutning i Birkenes med 65 stemmer (2,5%) foran Venstre med 59 stemmer (2,2%). Dette når det fortsatt gjenstår å telle opp et femtitall forhåndsstemmer.

Totalt har 2650 av de 3606 birkenesingene avgitt stemme. Det gir en valgdeltakelse på 73%.