Har du lyst til å sitte i Ungdomsrådet?

Innhold

Er du mellom 13 og 19 år og har lyst til å være med og påvirke politikken for barn og ungdom i Birkenes? Da kan Ungdomsrådet være noe for deg.

Foreløpig har kun to ungdommer meldt sin interesse for å sitte i det nye Ungdomsrådet. Ordføreren går derfor ut på ny og oppfordrer alle engasjerte birkenesungdommer mellom 13 og 19 år til å melde seg på.

Mulighet til å påvirke

I Ungdomsrådet får du muligheten til å uttale deg om alle aktuelle politiske saker som berører barn og ungdom. Det kan være saker om fritidstilbud, kultur, skoleutbygging, veier, boligbygging, eller andre ting. Ungdomsrådet vil også kunne legge fram egne saker for politikerne. Ordfører Anders Christiansen og lederen av tjenesteutvalget, Anders Snøløs Topland, vil være tilstede på møtene. Politikerne er opptatt av hva ungdommen mener.

Send e-post

Kan dette være noe for deg? Da sender du en e-post til ordføreren innen 21. mars og sier at du er interessert. Husk å oppgi fullt navn og mobilnummeret ditt. Vi vil også gjerne vite litt om deg, som hvor gammel du er, hvor du bor, hvilken skole du går på og hvilket klassetrinn. Du må også gjerne skrive litt om hvorfor du kan tenke deg å sitte i Ungdomsrådet, men det er ikke noe krav.

Bruk en av disse e-postadressene:

anders.christiansen@birkenes.kommune.no eller postmottak@birkenes.kommune.no

Merk e-posten med «Ungdomsråd».

Hilsen Ordføreren

Ungdomsråd

HÅPER: Ordfører Anders Christiansen (midten) håper flere ungdommer kan tenke seg å sitte i det nye Ungdomsrådet i Birkenes. Her sammen med SLT-koordinator Gretha Aune Tanem og enhetsleder ved Ressurssenteret, Terje Bakken, da nyheten om Ungdomsrådet ble presentert i januar i år. (FOTO: Truls Thonhaugen, Birkenesavisa)