Har du en kandidat til Mangfoldsprisen?

Innhold

Vet du om en virksomhet, bedrift eller arbeidsplass som fortjener heder for sitt arbeid med etnisk mangfold? Da kan du foreslå kandidater nå. Fristen er 26. mai.

Mangfoldsprisen plakat

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen deles ut i regi av Kunnskapsdepartementet. Både store og små virksomheter, offentlige og private, kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå.  

Mer informasjon om prisen finner du her:

www.mangfoldsprisen.no

Forslag kan du sende inn her:

Foreslå en kandidat  

Sjekk gjerne ut Mangfoldsprisen på

Facebook                                                                                                                                                 

LinkedIn

Instagram