Hva er viktig for deg?

Innhold

Det er det sentrale spørsmålet i læringsnettverket «Gode pasientforløp» som sykehjemmet og hjemmetjenesten deltar i.

Gode pasientforløp-trioen

Siden august i fjor har Birkenes kommune deltatt i læringsnettverket «Gode pasientforløp» som er en del av en nasjonal satsing gjennom KS og Folkehelseinstituttet. Dette læringsnettverket har som målsetting å støtte kommunene i å utvikle gode pasientforløp med fokus på brukerinvolvering, forebygging og helsefremming.

Forbedringsteam

Hver kommune har sitt eget forbedringsteam og har selv ansvar for styring av arbeidet i egen kommune. Dette er en stor satsing i distriktet. Agder-fylkene er den eneste regionen som har lykkes å få med seg alle 30 kommunene og de tre sykehusene.

Brukeren i sentrum

Sentralt i satsingen er altså spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

– Vi bruker det i stedet for «Hva er i veien med deg?». Det handler om å sette brukeren i sentrum, forklarer Monica Flaa Birkeland, fagutvikler i Helse og velferd.

– Og å gi riktige tjenester. I Birkenes kommune har vi fokus på å videreutvikle helhetlige og trygge pasientforløp på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, legger enhetsleder for sykehjemmet, May Kristin Ødegård, til.

Gode overganger

For å sikre at kommunen får alle nødvendige opplysninger om pasienten er det innført egne sjekklister som benyttes i overgangen fra sykehus til kommunen eller fra ett tjenesteområde til et annet.

Når en ny pasient ankommer blir det gjennomført en kartleggingssamtale med pasient og pårørende i løpet av de første tre virkedagene etter ankomst for å sikre dialog og informasjon.

Brukerundersøkelse

Etter en uke i tjenesten gjennomføres en brukerundersøkelse med pasient og pårørende.

– Vi ønsker å kartlegge hvordan de opplever kvaliteten på tjenestene våre og avdekke forbedringsområder, forteller May Kristin Ødegård, som har fått inn mange svar i brukerundersøkelsen.

Erfaringer så langt

På sykehjemmet har de satt gode pasientforløp i fokus, og alle ansatte har fått tilbud om opplæring.

– Vi har engasjerte ansatte som ser nytteverdien i å gjennomføre gode kartleggingssamtaler, forteller Ødegård. Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende er positive.

– De opplever at de blir sett og hørt og får mye informasjon, opplyser enhetslederen.

Sykehjemmet har månedlige møter med forbedringsteamet, hvor arbeidet med «Gode pasientforløp» blir evaluert og korrigert.

Hva er viktig for deg-dagen

Tirsdag 6. juni er «Hva er viktig for deg dagen». Den vil bli markert på ulike måter i Agder. I Birkenes kommune har man i år valgt å prioritere å gjennomføre brukerundersøkelse.

– Dette har vært tidkrevende, men det har vært viktig for oss å få tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende slik at vi kan gjøre tjenestene enda bedre, påpeker Monica Flaa Birkeland. .

– Men neste år ønsker vi å ha et eget arrangement knyttet til «Hva er viktig for deg dagen», legger fagutvikleren til.

 

BILDET: – Hva er viktig for deg, spør (f.v.) May Kristin Ødegård, May Solveig Fedeler og Monica Flaa Birkeland. Sammen med Holger Swoboda, Ragnhild Greipsland Flakk, Åse Karin Aakvik, Trude Murberg og Anette Lien utgjør det forbedringsteamet som har ansvaret for å drifte arbeidet med «Gode pasientforløp».