Gode informanter

Innhold

Haidar Al-Majoufi og Mona Lisa Sjåvik har vidt forskjellig bakgrunn, men begge har nyttige råd og tips til rådmannen og ordføreren om hvordan kommunen kan gjøre det enklere å være ny i Birkenes.

Ny i Birkenes

GOD DIALOG: Praten gikk lett og ledig mellom Haidar og Mona Lisa og rådmann Anne Stapnes og ordfører Anders Christiansen.

Tidligere ønsket kommunen tilflyttere velkommen med en informasjonspakke med blant annet en hilsen fra ordføreren, turheftet «På topp i Birkenes» og informasjon om bygdas næringsliv, lag og foreninger. For noen år siden ble tiltaket kuttet for å spare penger. Nå ønsker kommunen å ta opp igjen tradisjonen med å gi nye innbyggere en god velkomst i form av nyttig informasjon og hjelp til å finne seg til rette i sin nye hjemkommune. Men hva trenger nye innbyggere informasjon om i dag, og hvordan bør informasjonen gis? Hvordan bli integrert i lokalsamfunnet, og hva kan kommunen gjøre for at integreringen skal gå lettere?  

Dialogmøte

For å få svar på dette inviterte kommunen et knippe innbyggere som ikke er innfødte birkenesinger til et møte på kommunehuset. Haidar Al-Majoufi og Mona Lisa Sjåvik var blant dem som takket ja til invitasjonen. Forleden kveld troppet de opp på kommunehuset for å dele sine tanker med blant andre ordfører Anders Christiansen og rådmann Anne Stapnes.

– Det er ikke lett å flytte alene til Birkeland når du ikke kjenner noen. Her er ingen møteplasser, bare to matbutikker og et bibliotek, ingen kafé der folk møtes. Da er det ikke lett å finne venner. Jeg tror vi mangler en plass der folk kan komme ut av husene sine og treffes, sier Haidar.

– Kafé Ludvig, som ble drevet av Mental Helse, var et kjempebra tilbud, med arrangementer og kurs. Nå er det nedlagt, tomt, det er ingen aktivitet der. Kan Ludvig bli et nytt treffsted, en base, der folk kan møtes og prate, får hjelp til ting, der det er aktiviteter og kanskje malekurs, gitarkurs, hobbykvelder, spør Mona Lisa. 

Kom alene fra Irak

For ni år siden flyttet hun fra Mo i Rana til Birkeland sammen med mannen sin. De hadde venner på Tveide og fikk raskt kontakt med damen i nabohuset i Rennehaven. For Haidar var det ikke like enkelt. Han var mutters alene da han kom til Norge fra Irak for 11 år siden. Etter to år i Melbu i Vesterålen, ble han tildelt Birkenes som sin nye hjemkommune. Det er han veldig glad for. Men det har ikke vært lett å bli integrert i birkenessamfunnet. Haidar forteller at innvandrere har utfordringer både med å skaffe seg jobb og banktjenester. Selv har han to jobber og har kjøpt seg hus midt på Strøget.

Gode anbefalinger

Både Haidar og Mona Lisa anbefaler kommunen å arrangere årlige informasjonsmøter for nye innbyggere. Da bør både skole, barnehage, politi, barnevern og lokale lag og foreninger være tilstede sammen med kommuneadministrasjonen og politikere for å informere og lytte. Haidar har også gode tips om hvordan det lokale næringslivet kan møte jobbsøkere med innvandrerbakgrunn.

Ordføreren og rådmannen lover å ta med seg rådene og tipsene i det videre arbeidet med å gjøre det enklere å være ny i Birkenes.