Frivilligsentral

Innhold

Birkenes kommune arbeider med å etablere frivilligsentral. Med forbehold om politisk godkjenning 23. mai åpnes frivilligsentral i slutten av mai. Vi inviterer til åpent møte i kantina på kommunehuset torsdag 11. april kl. 18-20.

Vi får besøk av frivilligsentralen i Vennesla og vi skal planlegge arbeidet med frivilligsentral i Birkenes.

En frivilligsentral skal være en lokal møteplass for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid. Frivilligsentralen skal bidra med å koordinere det frivillige arbeidet og være et kontaktpunkt for mennesker, lag/foreninger og det offentlige.

Det er mange som bidrar med frivillig arbeid i kommunen i dag. Den frivillige innsatsen er, og vil være i framtiden, et supplement til de kommunale tjenestene. Det er mange oppgaver som kan løses i et samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten.

Vi håper mange har lyst til å møte opp. Det blir enkel servering. Velkommen!

Hjerte