Frister for barnehage, skole og SFO 2018-2019

Innhold

Elektroniske skjemaer for barnehage, skole og SFO finnes på kommunens hjemmeside.

Til søknadsskjemaer

Søke barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

Innmelding skole

Barn begynner i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Foresatte skal fylle ut skjema for innmelding av nye førsteklassinger og barne-/ungdomsskoleelever som flytter til kommunen. Fristen for innmelding er i 2018 utvidet til 15. februar.

Søke plass på skolefritidsordning (SFO)

SFO er et frivillig tilbud for barn på 1.-4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Det er SFO på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole. Søknadsfrist er 1. mars. Man må søke på nytt hvert år.