Forsvarlig med Sankthansbål noen steder

Innhold

Brannsjefen om Sankthansbål: Dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder.

Det gis ikke en generell åpning for brenning av Sankthansbål, da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv og ta det ansvaret dette innebærer. Det betyr at det må være en eller flere ansvarlige for bålbrenningen. Dette gjelder fra opptenning til bålet er forsvarlig slukket.

Vi vet at noen i lengre tid har samlet materialer for å brenne Sankthansbål 23. juni. Her minner vi om at det kun er rent tremateriale som er lov å brenne.

Naturforvalteren i Birkenes legger til:

Med rent trevirke menes trevirke som ikke er impregnert, limbehandlet eller malt. Sankthansbål som inneholder annet avfall, kan utgjøre en kilde til miljøgifter i naturen i form av aske og helse-/miljøskadelig røykutvikling som kan føre til skade på personer som oppholder seg i nærheten av bålet. Barn, eldre, gravide, personer med luftveissykdommer og personer med hjerte- og karsykdommer er spesielt utsatt.