Første skoledag på Birkeland skole

Innhold

Skolen starter igjen torsdag 17. august.

De som skal begynne på 1. trinn møter kl. 08.30. Dagen avsluttes kl. 12.45.
2. - 7. trinn møter kl. 08.05 og avslutter kl. 13.15.

Alle møter opp på grusplassen nedenfor skolebygget.

 Rektor Kristian Cummings