Først med elektroniske dørlåser

Innhold

Birkenes er første kommune på Sørlandet til å ta i bruk elektroniske dørlåser hos brukere av hjemmetjenesten.

Elektroniske dørlåser

VAKTMESTER OG HJELPEMIDDELANSVARLIG: Gjøran Imenes viser fram en av de nye elektroniske dørlåsene som kan åpnes med mobilen. Sammen med vaktmesterkollega Kjell Bylund tar han fatt på monteringen av de nye låsene i uke 37.

I Sverige er allerede rundt 100.000 elektroniske låser i bruk, mens det kun er et fåtall kommuner i Norge som har innført det nye låssystemet. I Birkenes kommune vil alle alders- og omsorgsboligene på Birkeland, samt noen privatboliger, få montert de nye låsene. Totalt cirka 70 i tallet.

Batteridrevet motor

Den elektroniske låsen festes på innsiden av døra, utenpå eksisterende lås. Det er en batteridrevet motor i låsen som vrir om den opprinnelige låsvrideren. Det betyr at brukeren og pårørende kan bruke de vanlige nøklene til å låse seg inn i boligen.

Mobilen som nøkkel

Den ansatte i hjemmetjenesten åpner døra ved hjelp av en egen app på mobilen. Appen fungerer som en elektronisk nøkkel og kan ikke kopieres. Dermed er den sikker. For å aktivere låsen, må man banke på døra. Deretter kan låsen åpnes med mobilen. Mobilene kommuniserer med låsen ved hjelp av blåtann, så man er ikke avhengig av å ha mobildekning.

Hvorfor automatiske dørlåser?

De automatiske dørlåsene vil effektivisere nøkkelhåndteringen og redusere risikoen for at nøkler kommer på avveie. Samtidig vil sikkerheten i forhold til brukerne øke, da den elektroniske nøkkelen fungerer som legitimasjon. Det gjør også at hjemmetjenesten kan respondere hurtigere ved alarm.

Montering i uke 37

Montering av låsene starter i uke 37.  Så snart låsene er montert tas systemet i bruk. Eksisterende nøkler beholdes for å ha en reserveløsning.