Fornyer 17. maifeiringa

Innhold

Ny rute for skoletoget og Kortesjen og flytting av aktiviteter fra Birkenesparken til Tobias’ Jorde er noen av forandringene 17. maikomiteen håper skal gjøre nasjonaldagsfeiringa på Birkeland bedre.

17. maiprogrammet Gunnar Birkeland

– Vi ønsker å gjøre feiringa og programmet noe mer kompakt og med dét frigjøre noe mer tid for spesielt barnefamilier om morran og ettermiddagen, presiserer Gunnar Birkeland.

– Vi ønsker i tillegg å gi Tobias’ Jorde og den flotte scenen en mer sentral plass i feiringa, og det mener vi at vi gjør nå, legger han til.

Som leder av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland står han i bresjen for endringene som nå gjøres på programmet for dagen.  

De viktigste endringene er som følger:

  • Skoletoget, som tidligere gikk fra skolene og ned til Tobias’ Jorde, skal nå gå fra Idrettsparken. Derfra går toget via sykehjemmet, rundt kommunehuset, ned Strøget, rundt Fritun-krysset og opp til Tobias’ Jorde. Her blir det vanlig program med hilsen fra hovedkomiteens leder, tale og kransnedlegging av 10. klassingene, korpsmusikk og sang.
  • Lekene og matserveringa, som tidligere foregikk i Birkenesparken etter gudstjenesten i Birkenes kirke, flyttes til Tobias’ Jorde og skyves en halv time fram i tid.  
  • Det gjør også Hornmusikkens minikonsert og talen for dagen. Begge deler vil foregå på utescenen på kommunens tusenårssted.
  • Etter talen er det start for borgertoget, som skal gå fra Tobias’ Jorde, opp Strøget, rundt sykehjemmet, over Digerhaug og ned Strøget igjen, til Tobias’ Jorde.
  • Klokka 15.00 – en halvtime tidligere enn før – starter Kortesjen, fra Folkehøgskolen Sørlandet, og går ut på Strøget opp rundt Tomta og ned igjen til Folkehøgskolen.

Dagen avsluttes på tradisjonelt vis, med folkefest i Birkeneshallen klokka 19.30.

Se det foreløpige programmet her:

17. maiprogram Birkeland 2018