Flakkebrua åpnes igjen

Innhold

Flakkebrua blir reparert i løpet av denne uka og vil være åpen for vanlig bruk igjen neste uke. Kjærestrømbrua er også «friskmeldt». Det er ikke Slogedalsbrua og Rugslandsbrua.

Flakkebrua stengt etter flommen

De nevnte bruene har vært stengt for ferdsel siden storflommen i oktober 2017. HMR Voss AS har hatt oppdraget med å undersøke skadene og reparere bruene. Det mekaniske verkstedet rapporterer følgende om bruenes tilstand:

Flakkebrua

Flere registrerte skader og avvik, men brua er ikke kritisk skadet og kan brukes med forbehold. Inntil skadene er reparert kan maksimalt 10 personer belaste brua samtidig. Vi presiserer at de 10 personene ikke ikke må stå samlet på brua.
Reparatører fra HMR Voss starter arbeidet med å reparere skadene 6. februar. Arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av samme uke. Fra og med uke 7 er brua åpen for normal trafikk og ferdsel.
Kommunen ber om at publikum tar hensyn til arbeidet som foregår på brua.

Rugslandbrua

Kritisk skadet. Brua er midlertidig stengt for all trafikk og ferdsel.

Slogedalsbrua

Kritisk skadet. Brua er midlertidig stengt for all trafikk og ferdsel.

Kjærestrømbrua

Brua er åpen for normal trafikk og ferdsel.

NB! Kommunen henstiller til publikum om å respektere sperringene på bruene som er stengt.