Gjensynsglede via iPad

Innhold

I disse dager sitter mange i vår tjeneste alene uten å få besøk. De er i risikogruppen og dørene til omsorgsleilighetene er låst.

HJEMMETJENESTEN. De ansatte i hjemmesykepleien tar vare på dem så godt de bare kan gjennom døgnet, de gjør virkelig en kjempejobb i disse dager!

Før helgen fikk en av de ansatte en iPad og noen høyttalere levert på døren med spørsmål om vi kunne være behjelpelige med å opprette kontakt via FaceTime mellom en av våre beboere og hennes pårørende. De hadde forsøkt å ringe på telefon, men på grunn av dårlig hørsel ble det utfordrende å samtale. Det var virkelig et rørende øyeblikk for den ansatte å se gleden til beboeren da hun fikk se sine nærmeste på skjermen etter så lang tid!

Mange er flinke til å ringe sine gamle som sitter alene i disse dager, men i mange tilfeller blir kommunikasjonen vanskelig der den gamle hører dårlig. De ansatte i hjemmesykepleien oppfordrer flere til å ta i bruk iPad eller lignende løsninger for å holde kontakten. Den betyr så mye mer enn man tror!

Gjensynsglede via iPad