Eiendomsskatt verker og bruk omtaksering Møte 12.november kl 16:00

Innhold

Birkenes kommune inviterer berørte bedrifter/skatteytere til et informasjonsmøte om Eiendomsskatt - omtaksering fra verk og bruk til næring. Møtested: Kantina i kommunehuset på Birkeland mandag 12. november kl. 16.00 – 18.00

Birkenes  kommune viser til tidligere utsendt informasjon i forbindelse med omtaksering av verker og bruk for skatteåret 2019.  Vi viser også til forslag til takst som er oversendt.

Kommunen har mottatt spørsmål fra skatteyterne i etterkant av disse utsendelsene. 

Derfor ønsker kommunen å invitere berørte bedrifter/skatteytere til et informasjonsmøte i kantina på  Kommunehuset, mandag 12. november kl 16:00-18:00

Agenda for møte.

  • Kort innledning ved ordfører.
  • Informasjon fra eiendomsskattekontoret og takstmann.
    Unn-Rita Lindtveit fra eiendomsskattekontoret og Ole Torgersen fra Verditakst innleder.
  • Spørsmål og dialog.

Velkommen!