Et digitalt førstevalg

Innhold

Hvordan skal Birkenes kommune nå målet om å levere digitale tjenester som gir innbyggerne og næringslivet et reelt digitalt førstevalg?

Kommunens digitaliseringsstrategi for de neste fire årene er nå klar. Les den herDigitaliseringsstrategi 2021 forsidebilde