Birkenes skal bli demensvennlig

Innhold

Ordfører Anders Christiansen signerer avtalen med Nasjonalforeningen for folkehelse som skal gjøre Birkenes til en demensvennlig kommune.

Signering av demensavtale

SIGNERING: Ordfører Anders Christiansen signerer avtalen med Olaf Moen (t.v.) i Nasjonalforeningen for folkehelse. Enhetsleder for Birkenes sykehjem, May Kristin Ødegaård (f.v.), fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland, enhetsleder for hjemmetjenesten, Trude Murberg, og kommunalsjef for helse og velferd, Bente Moland Somdal, følger med i bakgrunnen.

– Dette er inkludering i praksis. Vi ønsker at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og inkluderes i samfunnet. Dette er en god måte å delta i den utviklinga på, sier ordfører Anders Christiansen, før han setter navnetrekket sitt på avtaledokumentet.

Inkludering framfor integrering

Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som har satt i gang kampanjen som skal gjøre det enklere for mennesker som er rammet av demens å mestre dagligdagse gjøremål som å handle, ta bussen, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet og bruke kulturaktiviteter som bibliotek, kino og konserter.

– Det handler egentlig om inkludering framfor integrering, om å ta hensyn til individene og deres behov, påpeker Olaf Moen, som signerer avtalen på vegne av Nasjonalforeningen. Han er nestleder for fylkeslaget. Samtidig jobber han med en masteroppgave på fagfeltet.

Skal informere

Avtalen om et demensvennlig samfunn innebærer at Birkenes kommune skal spre informasjon om demens og hvordan man kan møte de som er rammet av sykdommen. Kommunen vil i første omgang gå ut med informasjon til lag/foreninger og bedrifter som jobber med eller møter mennesker med demens i sitt arbeid.

– Vi vil informere om sykdommen, slik at de kan møte dem på en god måte, forteller kommunalsjef for helse og velferd, Bente Moland Somdal.

Lynkurs

Det skal blant annet holdes et lynkurs for butikker og bedrifter som har mye kundekontakt og som på den måten kommer i kontakt med demente. Ved fullført kurs vil butikken/bedriften få et klistremerke som viser at den er demensvennlig. Kommunens innsats er forankra i både den administrative og den politiske ledelsen, og det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for satsinga.

90 kommuner har signert

Så langt har 90 kommuner på landsbasis signert avtalen. Aust-Agder har vært tidlig ute med satsing på tiltak som kan forebygge demens og hjelpe både de som er rammet av sykdommen og de pårørende, til en bedre hverdag. Arbeidet har vært nede i en liten bølgedal, men er nå i ferd med å ta seg opp igjen, kan Moen fortelle.

Ønsker lokal demensforening

Han benytter anledningen til å slå et slag for en lokal demensforening i Birkenes.

– Her kan pårørende og andre utveksle erfaringer og få hjelp og støtte. Et slikt tilbud kan være nyttig også for de som ikke er direkte berørt, men har interesse for fagfeltet, understreker Moen, og oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Trude Murberg, enhetsleder for hjemmetjenesten i Birkenes kommune.