Brannvesenet åpner for dispensasjoner

Innhold

Brannvesenet på Agder åpner nå for søknader om dispensasjon fra totalforbudet mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark.

Muligheten for å sende søknad om dispensasjon gjelder all organisert aktivitet som kan knyttes til totalforbudet som ble nedlagt 25. mai. I totalforbudet heter det blant annet: «På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.»

Ikke privatpersoner

Det åpnes altså ikke for dispensasjonssøknader fra privatpersoner.

– Vi har ikke anledning til å behandle søknader fra privatpersoner, da dette knyttes til den generelle aktsomhetsplikten man finner i brannvernlovgivningens bestemmelser. Og på dette området er det svært mange instanser som har drevet massiv informasjon om at man skal være forsiktig, påpeker brannsjef Jan Røilid. Han viser blant annet til et skriv fra nasjonal myndighet (DSB), hvor det fastslås at ni av ti branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, og ofte uforsiktighet. Les hele skrivet her.

Skriftlig søknad

Eventuelle søknader om dispensasjon må være skriftlige og sendes brannvesenet som dekker området dispensasjonen gjelder. Det må søkes for hvert enkelt område, det er ikke mulig å søke om en generell dispensasjon for driften.

Søknader som gjelder områder i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla sendes Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR), Postboks 250, 4663 Kristiansand