Boreprøver for flomsikring

Innhold

Birkenes kommune og NVE er godt i gang med arbeidet med å vurdere løsninger for Tollnes for å hindre at store flommer ødelegger verdier på industriområdet.

I den forbindelse skal NVE foreta boreprøver i området i løpet av sommeren. Dette er viktig grunnlagsmateriale for å finne mer ut om løsninger for området. Det skal samtidig tas noen boreprøver ved Møllebekken og ved Birkenes kirke. Illustrasjonskartet viser hvor det vil bli foretatt boreprøver:

Boreprøver Tollnes kart