Birkenesinger ble hedret med 4H-plakett

Innhold

Elen Nyhaven fra Håbesland og Are Flateland fra Vegusdal var blant de 21 ungdommene som sist lørdag ble hedret med plakett av 4H Aust- og Vest-Agder.

Agder 4H Plakettfest 2018 1

OVERREKKELSE: Elen Nyhaven fra Tveitås 4H får sin velfortjente 4H-plakett av ordfører Anders Christiansen. Are Flateland (i midten) fra Symra 4H venter på tur. (FOTO: 4H Aust- og Vest-Agder)

Tildelingen foregikk i hytidelige former på Hotell Norge i Kristriansand, med ordførere og spesielt inviterte gjester til stede. De 21 plakettvinnerne – 14 fra Aust- og syv fra Vest-Agder – har gjennomført minst syv prosjekter over like mange år. En betydelig innsats, med andre ord. De fleste plakettmottakerne har også hatt styreverv i egen klubb.

Ni prosjekt på ni år

Elen Nyhaven, som representerer Tveitås 4H, har gjennomført ni år og har fullført like mange prosjekt i 4H. Hun har i flere år hatt landbruk som tema for sitt 4H-prosjekt, men har også hatt snekring, hund og tegning. Siden november 2015 har hun vært leder i Tveitås 4H. Hun har også vært kasserer og styremedlem.

Stor variasjon

Are Flateland, som kommer fra Symra 4H på Engesland, har like mange år og prosjekt i 4H bak seg som Elen. Temaene har vært varierte; landbruk, friluftsliv, naturmøteplass, traktor, anleggsmaskinfører og «Bli kjent med bygda vår». Ett år som styremedlem i klubben kan han også vise til.

4H-utstilling

Under plakettfesten ble det servert middag, det var hilsningstaler, loddsalg, allsang og underholdning. Og, ikke minst, hotellet var pyntet med utstillinger fra 4H-medlemmers prosjekter.

Agder 4H Plakettfest 2018 2

PLAKETTVINNERNE: Alle plakettmottakerne samlet på ett brett. (FOTO: 4H Aust- og Vest-Agder)