Åtte bildekk, fem tønner, fire sykler og en slåmaskin

Innhold

Det var litt av fangsten da Peter Hermansen fra Statens Naturoppsyn rydda i Osebekken på Birkeland forleden.

Søppel fra Osebekken

Hermansen kan for øvrig fortelle at gravearbeidene som er gjort i bekken som forbinder Berse med Flakksvann ser ut til å være vellykka.

– Tiltaket ser ut til å være veldig vellykket så langt. Det er et yrende liv i bekken etter gravingen. Masse yngel og småfisk, og også noen større ørret ble observert i dag, skriver Hermansen i en e-post til Birkenes kommune. Han kan berette at vannstanden i Berse har falt med 22 centimeter. Nå er vannstanden på samme nivå som for 30-40 år siden, ifølge velinformerte birkenesinger som oppsynsmannen har snakka med.

Vassbotnbekken

I Vassbotnbekken, der det er en lokalitet med den rødlista elvemuslingen, er vannhastigheten i utløpet merkbart bedre.

– Det vil forhåpentligvis redusere faren for nedslamming av bekkebunnen, noe som er et problem for muslingen. Beveren er riktignok en ivrig dambygger der, noe som ødelegger noe av effekten, skriver Peter Hermansen, som tok seg tid til en real ryddesjau i Osebekken da han først var på befaring.

Mye søppel

Resultatet var et tilhengerlass med søppel (bildet). Det var mye plast, flasker, kanner, rør, klær, sko, støvler, fem tønner, åtte bildekk, fire sykler og til og med en tohjuls slåmaskin! Oppfordringen fra kommunen må dermed bli: Slutt å bruke Osebekken som avfallsplass! Gå eller kjør heller de ekstra 200 meterne bort til miljøstasjonen på Tollnes!

– Noen vil kanskje mene at sandhaugene som er lagt langs bekken ikke er så pene, men jeg tror de vil gro til ganske fort, avslutter Peter Hermansen ved Statens Naturoppsyn Bykle.