Årsmelding for skogbruket i Birkenes

Innhold

I fjor ble det avvirket 42.775 kubikkmeter tømmer til en verdi av nærmere 14,5 millioner kroner i Birkenes. Det går fram av årsmeldingen for skogbruket, som nå er offentlig.

Les årsmeldingen her:

Årsmelding for skogbruket 2017