Åpne møter

Innhold

Mandag 30. og tirsdag 31. oktober er det åpne møter i politiske råd og utvalg

Mandag 30.oktober

Kommunehuset møterom Flakksvann

kl 09:00 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funkskjonsevne

Link til innkalling og sakspapirer

Kommunehuset møterom Himmelsyna

kl 18:00 Tjenesteuvalget  Link til innkalling og sakspapirer

Tirsdag 31. oktober

Kommunehuset møterom Himmelsyna

kl 15:00 Planutvalget  -  Link til innkalling og sakspapirer

ca kl 16:00 Formannskapet  -   Link til innkalling og sakspapier

Torsdag 9. november

Kommunehuset møterom Heimdal

kl 18:00  Kommunestyret  -  Link til innkalling og sakspapirer

Link til møteplan