Politiske utvalg. Åpne møter august 2018

Innhold

Mandag 20. og onsdag. 22. og torsdag 30. august  er det åpne møter i politiske råd og utvalg

Mandag 20. august

Kommunehuset møterom Flakksvann

kl 09:00 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funkskjonsevne

Link til innkalling og sakspapirer

Kommunehuset møterom Himmelsyna

kl 18:00 Tjenesteutvalget 

Link til innkalling og sakspapirer

Onsdag 22. august

Kommunehuset møterom Himmelsyna

Planutvalget 

Møte starter med befaring kl 15 på Myrane trafikkareal Behandling av saker starter ca kl 15:40

Link til innkalling og sakspapirer

ca kl 16:00 Formannskapet  -  

Link til innkalling og sakspapier

ca kl 17:00 Klagenemnda

Torsdag 30.august

Kommunehuset møterom Heimdal

kl 18:00  Kommunestyret 

Link til innkalling og sakspapirer

Link til folkets spørretid

Link til møteplanen