Åpent informasjonsmøte om flomsikring av Tollnes

Innhold

Birkenes kommune arrangerer i samarbeid med NVE et informasjonsmøte om flomberegninger og flomsikring av Tollnes. Tid og sted er torsdag 24. januar kl. 17.00 i kantina på kommunehuset.

NVE har utarbeidet nye flomberegninger for Tovdalsvassdraget fra Teinefossbrua og til kommunegrensen mot Kristiansand. NVE vil presentere resultater fra dette arbeidet. Det er foretatt beregninger for flomsikring av Tollnes næringsområde. Resultatene fra dette arbeidet vil bli presentert. Det blir anledning til å stille spørsmål til NVE i møtet.

Informasjonsmøtet er åpent for alle.

Flom i Tollneskrysset

STORFLOM: Slik så det ut i krysset inn til Tollnes industriområde under storflommen høsten 2017.