Åpent dialogmøte om kommunegrensejusteringer

Innhold

Kommunestyret inviterer til åpent dialogmøte om kommunegrensejusteringer i kantina på kommunehuset tirsdag 29. august kl 20.00.

I forbindelse med kommunereformarbeidet har innbyggerne i Gamle Nygard krets (Hovlandsdalen) og Vassgrenda søkt Fylkesmannen om overføring til henholdsvis Evje og Hornnes og Iveland kommuner.

Fylkesmannen har bedt om uttalelse fra Birkenes kommune om de omsøkte grensejusteringene. Kommunen ønsket å vente til resultatene fra kommunereformen var kjent før den ga sin uttalelse til de to søknadene. Da forslaget til høringsuttalelse ble lagt fram for kommunestyret i juni 2017, ble det enstemmig vedtatt å utsette saken til man hadde hatt dialog med innbyggerne.

Uttalelsen fra Birkenes kommune skal behandles i kommunestyret 7. september 2017.

I forkant av kommunestyremøtet inviteres det til åpent dialogmøte i kantina på kommunehuset. Møtet vil finne sted tirsdag 29. august kl 20.00.

NB! Politikerne vil også ha egne dialogmøter med søkerne av grensejusteringene.

Saksframlegg med forslag til høringsuttalelse

Utredning av konsekvenser av grensejusteringer – Hovlandsdalen og Vassgrenda