Anleggsarbeid i Smalsundlia

Innhold

Birkenes kommune har i samarbeid med entreprenør Hovstad & Wik startet anleggsarbeider for oppførelse og forlengelse av gang – og sykkelfelt i Smalsundlia.

Gang – og sykkelfeltet skal forlenges 120 meter i retning skoleområdet.

Trafikanter oppfordres til og ferdes varsomt og ta hensyn til anleggets
skiltanvisninger og myke trafikanter.

Anleggsarbeid