NAV

Innhold

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning.

Hvilke tjenester kan du få hos NAV?

NAV arbeider blant annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, økonomisk sosialhjelp (se lenke til søknadsskjema under), pensjon, barnetrygd og kontantstøtte

Hos NAV Birkenes kan du også få gjeldsrådgivning, hjelp i gjeldssaker, hjelp til å skaffe midlertidig bolig og hjelp til å søke bostøtte fra Husbanken.

NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad.

NAV har oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.

Søknad om sosialhjelp

Hovedmål

NAVs hovedmål er å

  • få flere personer i arbeid og aktivitet
  • skape et velfungerende arbeidsmarked
  • gi korrekte tjenester og stønader
  • gi god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
  • være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Du finner mer informasjon på www.nav.no

Her finner du oss

NAV Birkenes er lokalisert i 2. etasje på kommunehuset. Besøksadressen er Strøget 30 og postadressen Postboks 100, 4795 Birkeland

Åpningstider

Dørene er åpne for publikum mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 10.00-14.00 (10.00-13.00 i juli). 

Det er mulig å gjøre timeavtaler utenom åpningstidene.

Telefon

55 55 33 33, mandag-fredag, fra 08.00 til 15.30